nyheter

Att ställas inför fiktiva men ändå verklighetstrogna händelser och dilemman är ett effektivt sätt att prova hur en verksamhet hanterar frågor som sexuella trakasserier. Vad är acceptabelt och inte, vilka rutiner fungerar och inte?GOEQUAL erbjuder #metoo-simuleringar, som en slags brandövning för sexuella trakasserier. Senast hos...

Stockholmsidrotten som är en del av Riksidrottsförbundet har anslutit sig till GOEQUAL. De har tydliga mål för jämställdhet, det övergripande handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Till 2025 har alla idrotter beslutat att...

Det krävs innovation för att förändra och åstadkomma jämställdhet på riktigt och långsiktigt. GOEQUAL har inlett ett forskarsamarbete med Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska högskola, om digitalisering av jämställdhetsarbetet....

På efterfrågan så utvecklar vi nu GOEQUAL ytterligare och adderar alla diskrimineringsgrunder. Vi säkerställer att ditt företag eller verksamhet lever upp till diskrimineringslagen med krav på till exempel aktiva åtgärder och uppföljning. Är du intresserad av att ditt företag, myndighet eller organisation är pilot i...

Dagens Nyheter Ekonomi uppmärksammar GOEQUAL och vårt it-verktyg som optimerar verksamheter, ökar lönsamheten, minskar sjukfrånvaro och gör det lättare att rekrytera och behålla talanger. Läs artikeln här...

Vi söker modiga ledare i företag och organisationer som vågar skapa jämställdhet på riktigt. Er kan vi hjälpa att nå resultat genom vårt digitala verktyg som skapar struktur, uppföljning och konkreta åtgärder där alla vet vad de ska göra. I utbyte får ni en ökad...

Ingen del av samhället är befriad från övergrepp och trakasserier mot kvinnor. Nu behövs handlingskraft bland beslutsfattare i organisationer, myndigheter och företag för att #metoo ska leda till förändring på riktigt. Läs vår artikel i Aktuell Hållbarhet https://www.aktuellhallbarhet.se/se-till-att-metoo-bidrar-till-forandring-pa-riktigt/...

LRFs Jämställdhetsakademi släpper en ny rapport författad av GOEQUAL:s Malin Forsbrand och professor Carin Holmquist: Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten lyfter fram erfarenheter från fem bondägda kooperativa företag som arbetar med jämställdhet och hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan. Företagen är...

GOEQUALs Ulrika Eklund kommenterar World Economic Forums årliga globala mätning av länders jämställdhet i tidningen Metro. Sverige tappar i ranking. – Många tänker idag att Sverige ligger så bra till att vi inte behöver jobba mer med frågan för att vi redan är framme. Många lutar sig tillbaka...