december 2017

Ingen del av samhället är befriad från övergrepp och trakasserier mot kvinnor. Nu behövs handlingskraft bland beslutsfattare i organisationer, myndigheter och företag för att #metoo ska leda till förändring på riktigt. Läs vår artikel i Aktuell Hållbarhet https://www.aktuellhallbarhet.se/se-till-att-metoo-bidrar-till-forandring-pa-riktigt/...

LRFs Jämställdhetsakademi släpper en ny rapport författad av GOEQUAL:s Malin Forsbrand och professor Carin Holmquist: Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten lyfter fram erfarenheter från fem bondägda kooperativa företag som arbetar med jämställdhet och hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan. Företagen är...