september 2018

Stockholmsidrotten som är en del av Riksidrottsförbundet har anslutit sig till GOEQUAL. De har tydliga mål för jämställdhet, det övergripande handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Till 2025 har alla idrotter beslutat att...

Det krävs innovation för att förändra och åstadkomma jämställdhet på riktigt och långsiktigt. GOEQUAL har inlett ett forskarsamarbete med Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska högskola, om digitalisering av jämställdhetsarbetet....

På efterfrågan så utvecklar vi nu GOEQUAL ytterligare och adderar alla diskrimineringsgrunder. Vi säkerställer att ditt företag eller verksamhet lever upp till diskrimineringslagen med krav på till exempel aktiva åtgärder och uppföljning. Är du intresserad av att ditt företag, myndighet eller organisation är pilot i...