Jämställdhet ökar lönsamheten

Jämställdhet ökar lönsamheten

LRFs Jämställdhetsakademi släpper en ny rapport författad av GOEQUAL:s Malin Forsbrand och professor Carin Holmquist: Jämställdhet ger tillväxt. Rapporten lyfter fram erfarenheter från fem bondägda kooperativa företag som arbetar med jämställdhet och hur det har gett positiva effekter för lönsamheten, attraktionskraften och innovationsförmågan. Företagen är Växa Sverige, Norrskog, Södra, Norra Skogsägarna och Mellanskog. Läs rapporten här https://www.lrf.se/om-lrf/uppdrag-vision-och-vardegrund/jamstalldhet/jamstalldhetsakademin/jamstalldhet-ger-tillvaxt/.WilM78gEP38.facebook