Take action

Vi är många som vill och kan skapa jämställdhet. En del åtgärder tar tid men det går att åstadkomma förändring redan idag och din insats gör skillnad. Prova någon eller några av följande åtgärder.

På nästa möte, ta mer eller mindre plats beroende på kön. Bjud in den som är underrepresenterad att tala.

Tänk tvärtom vid nästa kundmöte eller i möte med kollega. Tänk att personen har ett annat kön. Agerar du annorlunda?

Ge ett bidrag till en organisation som jobbar för jämställdhet. Exempelvis – Kvinna till kvinna, Män för jämställdhet, Unizon.

Bli medlem eller volontär i en organisation, sök på www.sverigeskvinnolobby.se
/medlemsorganisationer

Ta ställning i ett tal, insändare, i personaltidning etc för jämställdhet.