Kontakt

GOEQUAL AB

E-post: kontakt@goequal.se

Telefon: Malin Forsbrand 070-540 91 19, Ulrika Eklund 070-699 86 12

GOEQUAL är ett digitalt verktyg som stödjer företag och organisationer att bli jämställda.
Jämställdhet ger nöjdare kunder, medlemmar och medarbetare.

GOEQUAL leder till resultat och bestående förändring.