Pressbilder

Samtliga bilder som används i marknadsföring samt porträtten är fotograferade av fotograf Elisabeth Ohlson Wallin.

Nedladdningsbara bilder nedan är fria att använda om de används i relation till GOEQUAL. 2016 © GOEQUAL och fotograf Elisabeth Ohlson Wallin skall anges.