#Metoo

#METOO OCH FLER ERBJUDANDEN

GOEQUAL erbjuder fler tjänster som hjälper företag och organisationer att uppnå jämställdhet.

#Metoo-simulering

Vi hjälper ditt företag eller organisation att säkerställa nolltolerans mot sexuella trakasserier och övergrepp såväl i ord som handling. Med hjälp av en simuleringsövning där verksamheten ställs inför ett antal verklighetstrogna utmaningar prövas ni i hur ni konkret handlar i dessa situationer.  Om det finns luckor i rutiner och en osäkerhet kring hantering så synliggörs dessa och ni får konkreta åtgärder med tillbaka till verksamheten. En slags uppskattad brandövning.

GENUSVANDRING

Hur inkluderande är er verksamhets inne- och utemiljö? Finns det platser som kan upplevas otrygga? Känner sig alla lika välkomna överallt? Boka en genusvandring där konsulter från GOEQUAL tar en promenad med några från er verksamhet för att undersöka ovan. Ni får en konkret åtgärdsplan efter vandringen.

COACHPAKET FÖR LEDARE

Som ledare har du en avgörande roll för att jämställdhet ska uppnås. Det innebär inte att du ska göra jobbet själv men du behöver leda det strategiska arbetet och efterfråga resultat, precis som i andra avgörande frågor. Önskar du stöd i arbetet? Kontakta oss.