Vision / Värdegrund

VISION

Allas rätt att nå sin fulla potential.

 

VÄRDEGRUND

Trovärdiga. Kunden kan alltid lita på att det vi erbjuder bygger på djup kunskap om systematiskt förändringsarbete, genusforskning, erfarenhet samt väl beprövade metoder. Vi är ständigt aktuella och utvecklas utifrån kundernas behov och användarnas feedback.

Hållbara. Vi är värderingsdrivna och arbetar aktivt för alla människors lika värde. Vi delar FNs hållbarhetsmål och tar ansvar i uppfyllande. Vi säkerställer jämställdhet och jämlikhet i företag, organisationer och samhälle. GOEQUAL samarbetar med dem som ser värdet med en hållbar och mänsklig värld.

Innovativa. GOEQUAL är nytänkande och resultatdrivna i våra produkter och tjänster. Vi uppmuntrar innovationskraften hos GOEQUAL:s medarbetare och tror på samverkan samt öppenhet mot omvärlden.