DIGITALT VERKTYG FÖR JÄMSTÄLLDHET

Varför GOEQUAL

Ger resultat

Många har ambitionen att skapa jämställdhet men alltför få når resultat för att de fastnar i undersökningar, statistik och analys. GOEQUALs pedagogik bygger på att steg för steg gå mot resultat. I stället för prat leder GOEQUAL till jämställda resultat och bestående förändring.

Enkel och rolig att arbeta med

GOEQUAL förenar djup kunskap om systematiskt förändringsarbete, genusforskning samt väl beprövade metoder med den digitala teknikens alla fördelar. Inga förkunskaper krävs, de har vi bakat in i verktyget åt dig. Med hjälp av digital teknik gör vi arbetet enkelt, stimulerande och roligt.

Tillgänglighet överallt

GOEQUAL är ett digitalt verktyg det gör att du kan jobba i verktyget var och när du vill. Med hjälp-knappen får du svar på de vanligaste frågorna snabbt och enkelt.

GOEQUAL är ett digitalt verktyg som stödjer företag och organisationer att bli jämställda. Jämställdhet ger nöjdare kunder, medlemmar och medarbetare. Det ökar lönsamheten och måluppfyllelsen samtidigt som det bidrar till att lösa en av samhällets stora utmaningar.

Så här går det till

1. Du signar in

2. Ni gör

3. Utvärdering

HUR STÅR DET TILL MED JÄMSTÄLLDHETEN?