GOEQUAL tar nästa steg

GOEQUAL tar nästa steg

På efterfrågan så utvecklar vi nu GOEQUAL ytterligare och adderar alla diskrimineringsgrunder. Vi säkerställer att ditt företag eller verksamhet lever upp till diskrimineringslagen med krav på till exempel aktiva åtgärder och uppföljning. Är du intresserad av att ditt företag, myndighet eller organisation är pilot i det här arbetet? Kontakta oss på kontakt@goequal.se