Välkommen Stockholmsidrotten

Välkommen Stockholmsidrotten

Stockholmsidrotten som är en del av Riksidrottsförbundet har anslutit sig till GOEQUAL. De har tydliga mål för jämställdhet, det övergripande handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Till 2025 har alla idrotter beslutat att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor och män ska ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i idrotternas styrande organ. Med flera mål.

Så här säger Henric Hedberg, verksamhetsledare med fokus på jämställdhet och mångfald på Stockholmsidrotten om att de anslutit sig till GOEQUAL:

– I Stockholmsidrottens verksamhetsplan står att ledningsgruppen ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Nu har vi dragit igång detta viktiga arbete tillsammans med Malin och Ulrika från GOEQUAL. Stockholmsidrotten gillar att gå före och vara en förebild för andra idrottsförbund. Vilken blir nästa ledningsgrupp att haka på?