Om GOEQUAL

GOEQUAL föddes ur erfarenheten att enskilda konsulttjänster som föreläsningar inte leder till bestående förändring. Ulrika Eklund har varit jämställdhetskonsult i över 20 år och fick ofta samtal från tidigare kunder med budskapet “Det var jättebra när du var här för två år sedan, men vi tappade farten. Kan du komma igen?” På frågan vad som hänt blev ofta svaret, knappt ingenting.  Malin Forsbrand har jobbat  i företags- och organisationsledningar och anlitat konsulter. Erfarenheten är att det är lätt att dra igång ett engagemang men för att nå bestående förändring krävs struktur, uppföljning och innovation. Ur dessa erfarenheter föddes GOEQUAL.

 

GOEQUAL leder till resultat och bestående förändring. Det som av en del upplevs som teoretiskt och svårt blir enkelt och roligt eftersom metoden förenar djup kunskap om systematiskt förändringsarbete, genusforskning samt väl beprövade metoder med den digitala teknikens alla fördelar.  Du behöver inga förkunskaper men en vilja att skapa resultat för jämställdhet och ett ledarskap som sanktionerar arbetet.

 

Grundarna till GOEQUAL Ulrika Eklundoch Malin Forsbrandhar en gedigen bakgrund inom management, att leda och skapa långsiktig förändring i bolag, offentlig sektor och ideella organisationer.