Våra konsulter

Karina Paulsson

Erfarenhet av affärsutveckling och organisationsarbete inom industrin och i den globala logistikbranschen. Är van att arbeta på olika nivåer, både i mindre bolag och i större koncerner. Blir gärna kontaktad av er som vill stärka er konkurrenskraft som arbetsgivare och därmed driva hållbar affärsutveckling. ”All business is human”. Har arbetat särskilt mycket med ledningsgrupper och sälj- och marknadsorganisationer inom B2B.
076-133 42 50

Ulrika Schelwander

Expert inom ledarskap och kommunikation med 30 års erfarenhet av förändringsarbete. Har arbetat som chef, projekt- och förändringsledare och har mångårig erfarenhet av styrelsearbete.

Tränar och utbildar ledare, medarbetare och team i ledarskap, kommunikation och förändringsarbete.
Certifierad handledare i Utvecklande ledarskap (UL) samt Professionell ICF-coach.

Kontakta Ulrika om du vill utveckla ditt ledarskap, din verksamhet och ert jämställdhetsarbete.

070-280 56 37

Camilla Minda Grenert

Expert inom jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Camilla har fokus på att skapa beteenden och ett ledarskap där allas olika talanger, erfarenheter, kunskaper, kapacitet och drivkrafter uppskattas och lyfts upp, där alla får likvärdiga möjligheter att trivas och utvecklas. Camilla riktar sig till privata företag men har även lång erfarenhet inom offentlig verksamhet.  Hon är baserad i Stockholm men arbetar i hela Sverige och även internationellt.

0703-98 08 09

Ulrika Eklund

grundare och ägare av GOEQUAL. Mångårig erfarenhet av förändringsarbete med fokus jämställdhet från bland annat Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting. Har utvecklat strategier, metoder samt utbildat och coachat individer och organisationer på samtliga nivåer. Certifierad ICF-coach. Kontakta Ulrika om du vill arbeta strategiskt med jämställdhet i din organisation.

ulrika@goequal.se

070-699 86 12

Sara Jonasson Ginters

Lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsledning från internationella roller inom IT-branschen. Stöttar idag organisationer strategiskt och verksamhetsnära för att öka förändringstakten mot mer jämställda arbetsplatser. Sara arbetar inlyssnande, metodiskt och resultatfokuserat för att vidareutveckla er verksamhet utifrån ett jämställdhets- och inkluderingsperspektiv.

Sara är baserad i Stockholm men arbetar i hela Sverige och internationellt.

sara.jonasson@goequal.se

076-7992999

Monica Pärus

Konsult sedan 2013 inom social hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet.
Har lång erfarenhet från offentlig sektor på såväl organisations- som samhällsnivå med att främja
jämställd och jämlik hälsa samt att förebygga ohälsa.
Använder gärna metoder som skapar delaktighet och involverar de som berörs av en förändring, det skapar mer hållbara resultat.
Vill gärna bli kontaktad av organisationer och företag som vill involvera sina medarbetare i sin förändringsresa.

Verkar och bor i Mälardalsregionen.

Mobil: 070-4210724

Gunilla Sterner

Mångårig erfarenhet av jämställdhetsarbete inom offentlig sektor, från EU, departement, till nationella och regionala myndigheter. Inriktning jämställdhetsintegrering av verksamhet, kartläggning av löner och arbetsplatskultur. Regional tillväxt och utvecklingsplanering, kvinnofridsarbete, stöd till socialfondsprojekt. Analyser av processer och rutiner, aktiva åtgärder.

Kontakta Gunilla om du vill få nya perspektiv på hur du ska uppnå resultat i din verksamhet. Bor på Gotland, en halvtimma från Stockholm eller Malmö.

gunilla.sterner@goequal.se

Tel 073-5455337