GOEQUAL | GDPR
15980
page-template-default,page,page-id-15980,bridge-core-1.0.4,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

GDPR

Allmänna deltagarvillkor och hantering av personuppgifter

Publicerad 20180905

Tillämpning

Följande villkor gäller mellan den anmälda deltagaren (“kunden”) och GOEQUAL AB, 559072-2327 (“”GOEQUAL” eller vi”) vid inloggning i verktyget GOEQUAL eller anmälan till en konferens eller annat arrangemang. När du registrerar dig godkänner du följande villkor.

Behandling av personuppgifter

Genom att kryssa i rutan samtycker du till att GOEQUAL AB, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av tjänster eller produkter. Inmatade uppgifter raderas när användarens organisation avslutat sin licens.

De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med din aktivitet i GOEQUAL. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida/i verktyget, dina svar, andra uppgifter du själv väljer att lämna samt uppgifter baserade på användningen av digitala tjänster, inbegripet när, var och hur du använder tjänsten.

Ändamålet med detta är att samla in, studera och analysera hur vårt verktyg fungerar för att utveckla verktyget för en än bättre användarupplevelse med bästa möjliga resultat för våra användare samt följa hur långt företaget kommit i arbetet. För att kunna kontakta och nå nya kunder. Men också serviceärenden, deltagande i utbildningar med mera. Det kan även handla om bokföring, det materialet är vi skyldiga att spara i sju år enligt bokföringslagen. Vi kan eventuellt sprida inspelningar av webinarium. Vi skickar även nyhetsbrev till våra användare.

Vi använder så kallade cookies och liknande för att se hur våra digitala tjänster används. Som registrerad användare godkänner du att dessa använda. Du har möjlighet att ställa in din webbläsare och blockera cookies och du kan rensa historiken och ta bort lagrade cookies. Det kan leda till en försämrad funktionalitet och upplevelse på webbplatsen.

Vid inloggning använder vi tjänsten Auth0, mer info https://auth0.com/docs/compliance/gdpr/features-aiding-compliance. Som support använder vi Intercom, mer info https://docs.intercom.com/pricing-privacy-and-terms/data-protection/how-were-preparing-for-gdpr

Vi spar vår information på servrarna i Sverige hos Cygate.

Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med GDPR samt i enlighet med det som framgår i denna text. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan; GOEQUAL AB, Bergsgatan 7B, 112 23 Stockholm, org. nr. 559072-2327. Personuppgiftsansvarig enligt GDPR för denna behandling av personuppgifter är GOEQUAL, kontaktperson Malin Forsbrand.

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan skickad till oss på adressen ovan, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi sparat och hur vi behandlar dessa. Önskar du besked fler gånger under ett kalenderår erfordras en administrationsavgift. Du har också rätt att begära rättelse av personuppgifter som vi behandlar om dig. Du kan också återkalla ditt samtycke genom att meddela oss på kontakt@goequal.se. Då kommer vi inte att behandla ytterligare personuppgifter om dig än de vi redan har.

Om du vill klaga på något gällande vår hantering, vänligen kontakta Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/